Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV DELOVNIH ŠTIPENDIJ AVTORJEM IN PREVAJALCEM LEPOSLOVNIH DEL, SAMOZAPOSLENIM V KULTURI ZA LETO 2022

18.07.2022

Predmet javnega razpisa je dodelitev delovnih štipendij avtorjem izvirnih del in prevajalcem, samozaposlenim v kulturi, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku. Delovna štipendija je namenjena pripravi druge knjižne izdaje izvirnih leposlovnih in esejističnih del za otroke, mladino in odrasle, v primeru dramatike tudi za pripravo knjižnega prvenca, ter pripravi drugega prevoda leposlovja, esejistike in stvarne literature za otroke, mladino in odrasle v slovenski jezik.

 

Upravičeni prijavitelji

Delovna štipendija je namenjena izključno fizičnim osebam s statusom samozaposlenega v kulturi, vpisanim v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo RS. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa