Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI NEVLADNIH ORGANIZACIJ V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU VOJNIH VETERANOV, ZA LETO 2020

11.11.2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov v letu 2020.

 
Upravičeni prijavitelji

Na podlagi Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) in ZVV se na razpis lahko prijavi organizacija, ki:

  • - ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju vojnih veteranov ali organizacija, ki ji je bil v skladu s predpisi, do dne 14.4.2018, podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu na področju vojnih veteranov in je v postopku pridobivanja statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju vojnih veteranov v skladu z ZNOrg;
  • - izpolnjuje pogoje iz Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov (Uradni list RS, 61/19).

 

Vir: CNVOS 2019.

Domača stran razpisa