Novice

ZNAN JE PREDSTAVNIK NEVLADNIH ORGANIZACIJ V ODBORU ZA SPREMLJANJE ČEZMEJNEGA PROGRAMA INTERREG SLOVENIJA – MADŽARSKA 2021-2027

ZNAN JE PREDSTAVNIK NEVLADNIH ORGANIZACIJ V ODBORU ZA SPREMLJANJE ČEZMEJNEGA PROGRAMA INTERREG SLOVENIJA – MADŽARSKA 2021-2027

10.01.2023

Zaključil se je postopek izbora predstavnika v Odboru za spremljanje čezmejnega programa Interreg Slovenija – Madžarska 2021-2027. Za predstavnika nevladnih organizacij je bil imenovan Bojan Vogrinčič, za njegovega namestnika pa Ivan Kramberger.

ZaNVO_spletno usposabljanje - A, B, CERV DELAVNICA

ZaNVO_spletno usposabljanje - A, B, CERV DELAVNICA

10.01.2023

[A, B, CERV DELAVNICA] Tudi vaše društvo/zasebni zavod/ustanova išče nove, dodatne vire sofinanciranja vaših programov in projektov? Če jih izvajate na enem od spodaj naštetih področij, potem ustrezate kriterijem evropskega programa CERV. In če se vam zdijo evropski projekti prezahtevni ali preveliki za vas, ne zamudite prve letošnje nevladniške delavnice mreže stičišč #ZaNVO! Kjer vas bomo prepričali v nasprotno.

TEDENSKE NOVICE S PODROČJA PRAVA ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE (19. DECEMBER 2022 – 2. JANUAR 2023)

TEDENSKE NOVICE S PODROČJA PRAVA ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE (19. DECEMBER 2022 – 2. JANUAR 2023)

05.01.2023

CNVOS je za vas ponovno pripravili tedenske novice s področja prava za nevladne organizacije, v katerih si lahko med drugim preberete, da je v javni razpravi Pravilnik o načinu vpisa in pogojih za vpis potrošniških organizacij v register. Obveščajo tudi, da je v obravnavi v Državnem zboru Zakon o čezmejnem izvajanju storitev, v Uradnem listu RS pa so bili objavljeni Uredba o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027.

V JAVNO RAZPRAVO DANIH SEDEMNAJST NOVIH PREDLOGOV PREDPISOV, SKUPAJ ODPRTIH ŠTIRIINDVAJSET JAVNIH RAZPRAV

V JAVNO RAZPRAVO DANIH SEDEMNAJST NOVIH PREDLOGOV PREDPISOV, SKUPAJ ODPRTIH ŠTIRIINDVAJSET JAVNIH RAZPRAV

05.01.2023

V obdobju od 19. decembra 2022 do 2. januarja 2023 je bilo v javno razpravo danih sedemnajst novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih štiriindvajset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

DRŽAVNA POMOČ ZARADI VISOKIH CEN ENERGENTOV ZA DRUŠTVA IN ZAVODE TUDI V LETU 2023

DRŽAVNA POMOČ ZARADI VISOKIH CEN ENERGENTOV ZA DRUŠTVA IN ZAVODE TUDI V LETU 2023

05.01.2023

Začel je veljati Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, ki tudi za društva (ali zveze društev) in (zasebne) zavode, ki izvajajo pridobitno oziroma gospodarsko dejavnost, ponovno ureja sofinanciranje visokih cen energentov.

V LETU 2023 BO CENA ENERGENTOV POPOLNOMA REGULIRANA TUDI ZA IZVAJALCE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV

V LETU 2023 BO CENA ENERGENTOV POPOLNOMA REGULIRANA TUDI ZA IZVAJALCE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV

05.01.2023

Vlada RS je izdala dve uredbi, s katerima je med drugim tudi za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, za izvajalce socialno varstvenih storitev, za izvajalce socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini določila najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno zemeljskega plina in električne energije za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

REGULACIJA CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE TUDI ZA VSE NVO, KI IZVAJAJO PRIDOBITNO DEJAVNOST

REGULACIJA CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE TUDI ZA VSE NVO, KI IZVAJAJO PRIDOBITNO DEJAVNOST

05.01.2023

Vlada RS je izdala Uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja in tako tudi za nevladne organizacije, ki opravljajo pridobitno dejavnost, začasno določila najvišje drobnoprodajne cene električne energije.

ZVIŠANJE NEOBDAVČENIH ZNESKOV NEKATERIH DOHODKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA

ZVIŠANJE NEOBDAVČENIH ZNESKOV NEKATERIH DOHODKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA

05.01.2023

S spremembo Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja je Vlada RS zvišala zneske, do katerih so dnevnice, terenski dodatek, nadomestilo za ločeno življenje, jubilejna nagrada, odpravnina ob upokojitvi ter plačila vajencem, dijakom in študentom neobdavčeni.

OBJAVA JAVNEGA POZIVA ZA DELOVANJE LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN IN ODOBRITEV NOVIH STRATEGIJ LOKALNEGA RAZVOJA ZA PROGRAMSKO OBDOBJE DO LETA 2027

OBJAVA JAVNEGA POZIVA ZA DELOVANJE LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN IN ODOBRITEV NOVIH STRATEGIJ LOKALNEGA RAZVOJA ZA PROGRAMSKO OBDOBJE DO LETA 2027

05.01.2023

23. decembra 2022 je bil v Uradnem listu objavljen javni poziv, na podlagi katerega lahko lokalna partnerstva v Sloveniji pričnejo z oblikovanjem lokalnih akcijskih skupin (LAS) za namen priprave novih strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027.

NA VOLJO BODO SUBVENCIJE ZA INVESTICIJE V OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE

NA VOLJO BODO SUBVENCIJE ZA INVESTICIJE V OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE

05.01.2023

Državni zbor je sprejel Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije, ki je namenjen spopadanju z energetsko krizo. Zakon velja med 20. 12. 2022 in 31. 12. 2023.

ZNANA JE PREDSTAVNICA NEVLADNIH ORGANIZACIJ V ODBORU ZA SPREMLJANJE PROGRAMA EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2021 - 2027

ZNANA JE PREDSTAVNICA NEVLADNIH ORGANIZACIJ V ODBORU ZA SPREMLJANJE PROGRAMA EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2021 - 2027

05.01.2023

Zaključil se je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij v Odbor za spremljanje programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021 - 2027. Za predstavnico je bila imenovana Tina Divjak.

V JAVNI RAZPRAVI JE PRAVILNIK O STANDARDIH IN NORMATIVIH ZA FINANCIRANJE IN IZVAJANJE PROGRAMOV IN DEJAVNOSTI ZA ODRASLE

V JAVNI RAZPRAVI JE PRAVILNIK O STANDARDIH IN NORMATIVIH ZA FINANCIRANJE IN IZVAJANJE PROGRAMOV IN DEJAVNOSTI ZA ODRASLE

20.12.2022

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v javno razpravo posredovalo Pravilnik o standardih in normativih za financiranje in izvajanje programov in dejavnosti za odrasle. Komentarje in predloge lahko podate do 30. decembra 2022 prek portala e-demokracija.

zaOBČINE_PRIROČNIK: TRANSPARENTNA, DOSTOPNA IN VKLJUČUJOČA OBČINA

zaOBČINE_PRIROČNIK: TRANSPARENTNA, DOSTOPNA IN VKLJUČUJOČA OBČINA

20.12.2022

Na inštitutu Danes je nov dan so skupaj z društvom Organizacija za participatorno družbo in norveško organizacijo Åpenhet izdali priročnik z naslovom Transparentna, dostopna in vključujoča občina.

TEDENSKE NOVICE S PODROČJA PRAVA ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE (12. – 18. DECEMBER 2022)

TEDENSKE NOVICE S PODROČJA PRAVA ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE (12. – 18. DECEMBER 2022)

20.12.2022

Na CNVOS-u so za vas ponovno pripravili tedenske novice s področja prava za nevladne organizacije, v katerih si lahko med drugim preberete, da je v javni razpravi Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov in programov, pogojih in merilih za izbor projektov in programov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije.

V JAVNO RAZPRAVO DANIH ŠEST NOVIH PREDLOGOV PREDPISOV, SKUPAJ ODPRTIH TRIINDVAJSET JAVNIH RAZPRAV

V JAVNO RAZPRAVO DANIH ŠEST NOVIH PREDLOGOV PREDPISOV, SKUPAJ ODPRTIH TRIINDVAJSET JAVNIH RAZPRAV

20.12.2022

V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih šest novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge.

DELOVNI POSVET O JAVNEM RAZPISU ZA KREPITEV AKTIVNIH DRŽAVLJANSKIH PRAVIC IN OPOLNOMOČENJE NEVLADNIH ORGANIZACIJ

DELOVNI POSVET O JAVNEM RAZPISU ZA KREPITEV AKTIVNIH DRŽAVLJANSKIH PRAVIC IN OPOLNOMOČENJE NEVLADNIH ORGANIZACIJ

20.12.2022

Ministrstvo za javno upravo organizira delovni posvet o Javnem razpisu za sofinanciranje projektov za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju, ki bo potekal v četrtek, 12. januarja 2023.

STE PRIPRAVLJENI NA IZPLAČILO DECEMBRSKIH PLAČ V JANUARJU?

STE PRIPRAVLJENI NA IZPLAČILO DECEMBRSKIH PLAČ V JANUARJU?

20.12.2022

Od 1. januarja 2023 se bo za poročanje o izplačanih dohodkih uporabljal novi REK-O obrazec. Gre za enotni obrazec, preko katerega morate poročati izplačilo plače, avtorskega honorarja, podjemne pogodbe, nagrad, bonitet in ostalih izplačil dohodkov, ki ste jih morali do sedaj poročati na različnih REK obrazcih.

SPREMEMBE V DAVČNI OBRAVNAVI DOHODKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA V LETU 2023

SPREMEMBE V DAVČNI OBRAVNAVI DOHODKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA V LETU 2023

20.12.2022

V Uradnem listu RS št. 158/2022 je bila objavljena novela Zakona o dohodnini (Zdoh-2AA), ki prinaša nekaj novosti tudi pri davčnem obravnavanju dohodkov iz delovnega razmerja. Sprememba zakona velja od 20. 12. 2022, spremenjene odločbe pa se uporabljajo za davčna leta od 1. januarja 2023 dalje.

SVRK VABI K SODELOVANJU V ANKETI PRED OBJAVO RAZPISA ZA NAKUP IKT OPREME ZA NVO

SVRK VABI K SODELOVANJU V ANKETI PRED OBJAVO RAZPISA ZA NAKUP IKT OPREME ZA NVO

14.12.2022

V Službi Vlade RS za digitalno preobrazbo pripravljajo javni razpis za nakup IKT opreme za NVO. V želji, da javni razpis kar najbolje odraža potrebe nevladnega sektorja, vas vabijo k sodelovanju v kratki anketi, ki jim bo v pomoč pri pripravi vsebine razpisa.