Novice

Javni poziv za leto 2021 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna EU ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino - EFTA

Javni poziv za leto 2021 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna EU ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino - EFTA

08.03.2021

Predmet javnega poziva je sofinanciranje finančnega prispevka za projekte NVO, ki so bili izbrani na razpisih, sofinanciranih iz proračuna Evropske unije in sofinanciranje finančnega prispevka za projekte NVO, ki so bili izbrani na razpisih, sofinanciranih s strani Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino - EFTA.

TEDENSKE NOVICE S PODROČJA PRAVA (21. - 28. FEBRUAR 2021)

TEDENSKE NOVICE S PODROČJA PRAVA (21. - 28. FEBRUAR 2021)

02.03.2021

Za vas so na CNVOS ponovno pripravili tedenske novice s področja prava za NVO, v katerih si lahko med drugim preberete, da je v javni razpravi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali, v obravnavni v Državnem zboru sta Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o planinskih poteh, v Uradnem listu RS pa je bil objavljen Splošni akt o evidenci registriranih in kategoriziranih športnikov.

V JAVNO RAZPRAVO DANIH ENAJST NOVIH PREDLOGOV PREDPISOV, SKUPAJ ODPRTIH ŠESTINDVAJSET JAVNIH RAZPRAV

V JAVNO RAZPRAVO DANIH ENAJST NOVIH PREDLOGOV PREDPISOV, SKUPAJ ODPRTIH ŠESTINDVAJSET JAVNIH RAZPRAV

02.03.2021

V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih enajst novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih šestindvajset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

Most mladih z novo platformo

Most mladih z novo platformo

01.03.2021

Društvo Most mladih je vzpostavilo super portal preko katerega lahko vpišete svoje društvo in pustite, da vas drugi lažje najdejo!

Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2020

Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2020

01.03.2021

Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva je objavil Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2020.

Že poznate program VODNA UČILNICA?

Že poznate program VODNA UČILNICA?

25.02.2021

DRUŠTVO VODNA AGENCIJA je vzpostavila vzgojno-izobraževalni program, ki je namenjen otrokom, staršem in širši javnosti. Cilj programa je usmerjanje pozornosti na oseben odnos do vode in vodnih virov, ter razvijanje pravilnih navad pri vsakodnevnem odnosu z vodo.

TEDENSKE NOVICE S PODROČJA PRAVA (10. - 14. FEBRUAR 2021)

TEDENSKE NOVICE S PODROČJA PRAVA (10. - 14. FEBRUAR 2021)

16.02.2021

Za vas so na CNVOS ponovno pripravili tedenske novice s področja prava za NVO, v katerih si lahko med drugim preberete, da je v javni razpravi Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah, v Uradnem listu pa so bili objavljeni Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in drugi odloki, izdani na podlagi Zakona o nalezljivih bolezni.

V JAVNO RAZPRAVO DANIH PETNAJST NOVIH PREDLOGOV PREDPISOV, SKUPAJ ODPRTIH DVAINDVAJSET JAVNIH RAZPRAV

V JAVNO RAZPRAVO DANIH PETNAJST NOVIH PREDLOGOV PREDPISOV, SKUPAJ ODPRTIH DVAINDVAJSET JAVNIH RAZPRAV

16.02.2021

V preteklih dveh tednih je bilo v javno razpravo danih petnajst novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih dvaindvajset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

KAKO IZVESTI OBČINSKE JAVNE RAZPISE ZA LETO 2021?

KAKO IZVESTI OBČINSKE JAVNE RAZPISE ZA LETO 2021?

16.02.2021

CNVOS-u in Skupnosti občin Slovenije je uspelo, da je bil v PKP6 vnesen člen, ki je občinam omogočil, da izplačajo vsa sredstva za projekte 2020, društvom pa dovolijo, da dejavnosti izvedejo do konca 2021. To možnost je izkoristila večina občin. Ob prenosu aktivnosti v 2021 pa je potrebno upoštevati tudi epidemiološko situacijo in s tem povezane ukrepe.

KDAJ LAHKO ODREDIMO OBVEZNO TESTIRANJE ZAPOSLENIH?

KDAJ LAHKO ODREDIMO OBVEZNO TESTIRANJE ZAPOSLENIH?

15.02.2021

V zadnjem času se pojavlja veliko vprašanj o tem, ali je dopustno odrediti obvezno testiranje za delavce, in v katerih primerih. Vsaka nevladna organizacija lahko delavcem odredi obvezno testiranje, če je to potrebno zaradi varovanja njihovega zdravja pri delu, vendar pa mora pri tem slediti določenim korakom.

BLIŽA SE ROK ZA ODDAJO LETNIH POROČIL ZA ZAVODE, USTANOVE IN DRUGE NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE

BLIŽA SE ROK ZA ODDAJO LETNIH POROČIL ZA ZAVODE, USTANOVE IN DRUGE NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE

10.02.2021

Do 1. marca 2021 morajo zavodi, ustanove in druge nepridobitne organizacije oddati letno poročilo na AJPES. Društva morajo letno poročilo oddati do 31. marca. Vse nevladne organizacije morajo do 31. marca oddati tudi davčni obračun na FURS. Prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom morajo hkrati z oddajo letnega poročila predložiti tudi poročilo o prostovoljstvu za leto 2020.

ZAPOSLENI SO LAHKO BREZ POTRDILA ZDRAVNIKA Z DELA ZARADI BOLEZNI ODSOTNI DO TRI DNI TUDI V LETU 2021

ZAPOSLENI SO LAHKO BREZ POTRDILA ZDRAVNIKA Z DELA ZARADI BOLEZNI ODSOTNI DO TRI DNI TUDI V LETU 2021

10.02.2021

Zaposleni bodo od 5. 2. 2021 lahko enkrat v letu 2021 zaradi bolezni odsotni od dela brez potrdila o upravičenosti zadržanosti od dela, ki ga izda zdravnik. Brez potrdila bodo lahko odsotni največ tri zaporedne delovne dni v kosu. To pomeni, da si morajo ti trije delovni dnevi koledarsko slediti.

KDO JE UPRAVIČEN DO KRIZNEGA DODATKA PO #PKP8?

KDO JE UPRAVIČEN DO KRIZNEGA DODATKA PO #PKP8?

10.02.2021

Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) prinaša nekaj sprememb glede na krizni dodatek, ki ga je določal #PKP7. Nevladna organizacija mora vsakemu svojemu zaposlenemu, ki dela in čigar mesečna plača za november 2020, pri kateri se ne upošteva plačilo za poslovno uspešnost, ni presegla 1.881,16 EVR (bruto I) izplačati ob plači za mesec januar 2021 krizni dodatek v višini 200 evrov.

VELJATI JE ZAČEL #PKP8, KI PODALJŠUJE UKREP ČAKANJA NA DELO

VELJATI JE ZAČEL #PKP8, KI PODALJŠUJE UKREP ČAKANJA NA DELO

10.02.2021

Državni zbor je 3. 2. 2021 sprejel že osmi protikoronski paket ukrepov, Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic Covid-19 (ZDUOP) oz. #PKP8. Zakon je začel veljati 5. 2. 2021. Predstavljamo vam poglavitne ukrepe, pomembne tudi za nevladne organizacije:

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, KI JIH EVROPSKA KOMISIJA RAZPISUJE ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE IZ DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE ALI PARTNERSKIH DRŽAV, KI DELUJEJO NA PODROČJU MEDNARODNEGA RAZVOJNEGA SODELOVANJA IN HUMANITARNE POMOČI IN SE FINANCIRAJO

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, KI JIH EVROPSKA KOMISIJA RAZPISUJE ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE IZ DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE ALI PARTNERSKIH DRŽAV, KI DELUJEJO NA PODROČJU MEDNARODNEGA RAZVOJNEGA SODELOVANJA IN HUMANITARNE POMOČI IN SE FINANCIRAJO

10.02.2021

Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in se financirajo iz instrumentov ter programov Unije.

TEDENSKE NOVICE S PODROČJA PRAVA (1. - 6. FEBRUAR 2021)

TEDENSKE NOVICE S PODROČJA PRAVA (1. - 6. FEBRUAR 2021)

09.02.2021

V novicah si lahko med drugim preberete da je v javni razpravi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. V Uradnem listu pa je bil objavljen t.i. osmi protikoronski zakon - Zakon o dodatnihukrepih za omilitev posledic Covid-19.

TEDENSKE NOVICE S PODROČJA PRAVA ZA NVO (25. – 31. JANUAR 2021)

TEDENSKE NOVICE S PODROČJA PRAVA ZA NVO (25. – 31. JANUAR 2021)

02.02.2021

Za vas so na CNVOS ponovno pripravili tedenske novice s področja prava za NVO, v katerih si lahko med drugim preberete, da je v javni razpravi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah, v obravnavni v Državnem zboru je Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19, v Uradnem listu RS pa je bil objavljen Znesek minimalne plače.

V JAVNO RAZPRAVO DANIH DESET NOVIH PREDLOGOV PREDPISOV, SKUPAJ ODPRTIH DEVETNAJST JAVNIH RAZPRAV

V JAVNO RAZPRAVO DANIH DESET NOVIH PREDLOGOV PREDPISOV, SKUPAJ ODPRTIH DEVETNAJST JAVNIH RAZPRAV

02.02.2021

V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih deset novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih devetnajst javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

VLOGO ZA OPROSTITEV NAJEMNINE MORATE VLOŽITI DO 30. APRILA

VLOGO ZA OPROSTITEV NAJEMNINE MORATE VLOŽITI DO 30. APRILA

02.02.2021

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUOPDVE) oziroma #PKP6 za organizacije, katerim je izvajanje pridobitnih dejavnosti otežkočeno, in za športne organizacije določa tudi možnost delnega plačila ali oprostitve najemnin poslovnih stavb ali prostorov v lasti države ali občine oziroma uporabe športnih površin in površin za šport v lasti države ali občin. Čas za oddajo vloge imate do 30. aprila 2021.

MINIMALNA PLAČA V LETU 2021 ZNAŠA 1.024,24 EVRA

MINIMALNA PLAČA V LETU 2021 ZNAŠA 1.024,24 EVRA

02.02.2021

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v Uradnem listu RS št. 12/21 objavil znesek minimalne plače za delo s polnim delovnim časom. Minimalna plača tako v letu 2021 za polni delovni čas znaša 1. 024,24 evra.