Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA INVALIDSKA PODJETJA IN ZAPOSLITVENE CENTRE S SVETOVALCI ZA UVAJANJE PROŽNEJŠIH NAČINOV DELA, PRILAGOJENIH POTREBAM INVALIDOV

14.11.2023

Predmet javnega razpisa je financiranje najmanj triinpetdeset projektov, od tega najmanj triintrideset projektov za invalidska podjetja (sklop 1) in najmanj dvajset projektov za zaposlitvene centre (sklop 2), v okviru katerih bodo oblikovani in izvedeni individualni načrti razvoja novih poslovnih modelov glede na potrebe posameznega invalidskega podjetja in zaposlitvenega centra (optimizacija poslovanja, posodobitev internih aktov, načrt za prilagoditev delovnih procesov idr.) ter glede na spreminjajoče se poslovno okolje, uvajanje sprememb na področju novih tehnologij (digitalizacija) in uvajanje prožnejših načinov dela. Pripravljeni bodo načrti kariernega razvoja in nabor ciljno usmerjenih usposabljanj ter izobraževanj za invalide in druge zaposlene, ki z invalidi sodelujejo v delovnem procesu.

 

Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis se lahko prijavi invalidsko podjetje ali zaposlitveni center (ki nastopi v vlogi kot prijavitelj) skupaj z najmanj enim ali največ dvema projektnima partnerjema, ki posluje/ta in izkazuje/ta reference na področju projektnih aktivnosti. Za podrobnejšo opredelitev pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa