Dogodki

SPODBUJANJE PREHODOV NA TRAJNOSTNO PRIHODNOST V MESTNIH OKOLJIH: PODPORA URBANIM POBUDAM

09.05.2023

z Javne agencije za raziskovalno dejavnost obveščajo, da je v okviru evropskega partnerstva Spodbujanje prehodov na trajnostno prihodnost v mestnih okoljih – DUT, ki ga koordinira Zvezno ministrstvo za zaščito podnebja, okolje, energijo, mobilnost, inovacije in tehnologijo Republike Avstrije, objavljen nov razpis.

 

Partnerstvo DUT se osredotoča na tri ključna področja (več o njih si lahko preberete na spletni strani ARRS, ki je slovenski partner v konzorciju):

  • Krožno gospodarstvo v mestnih okoljih
  • Energetsko pozitivna okrožja in soseske
  • 15-minutna mesta

 

Tokratni razpis, naslovljen »Urban Doers«, je namenjen podpori urbanim pobudam oz. njihovim izvajalcem (nevladnim organizacijam, iniciativam, socialnim podjetjem ipd) pri izvajanju njihovih aktivnosti, oblikovanju idej, razširjanju rezulatov, vzpostavljanju novih partnerstev ter povečanju njihovega znanja in zmogljivosti. Podpora vključuje tako finančna sredstva kot tudi aktivnosti za izgradnjo zmogljivosti.

 

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, združenja, podjetniki… iz držav, ki sodelujejo v partnerstvu DUT – med njimi je tudi Slovenija. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa