Dogodki

OSMI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV V OKVIRU EVROPSKE POBUDE ZA VARSTVO PODNEBJA (EUKI)

20.02.2024

Nemško zvezno ministrstvo za gospodarstvo in varstvo podnebja (BMWK) je objavilo osmi razpis za sofinanciranje projektov v okviru evropske pobude za varstvo podnebja (EUKI).

 

Splošni cilj pobude EUKI je spodbujanje podnebnega sodelovanja v Evropski uniji s krepitvijo čezmejnega dialoga in sodelovanja, z izmenjavo dobrih praks, dvigovanja ozaveščenosti, prenosa znanja in izkušenj na z podnebjem povezanih področjih (podnebno nevtralna mobilnost; podnebne politike; odstranjevanje CO2 s ponori ogljika; energetski prehod in podnebno nevtralne stavbe; pravični prehod; trajnostna ekonomija).

 

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo neprofitne pravne osebe (nevladne organizacije, lokalne in regionalne oblasti, neprofitna podjetja ter izobraževalne institucije in univerze) iz držav članic EU ter držav kandidatk (Albanije, Bosne in Hercegovine, Kosova, Črne gore, Severne Makedonije in Srbije). Program je prednostno namenjen državam srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope, baltskim državam ter zahodnemu Balkanu. Zahteva se partnerstvo med organizacijami iz več upravičenih držav, glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa